תקנון אתר

תקנון האתר

  1. כללי:

  1.1.     אתר האינטרנט TADDEO, בכתובת:www.TADDEO.co.il   (להלן: “האתר”), הינו אתר למכירת ציוד כושר, בגדי ספורט בגדי ים, ועוד. האתר הינו בבעלות-  תדאו בע”מ (להלן: “החברה”).

  1.2.     האתר הוא חנות וירטואלית ברשת האינטרנט ועל כן חל על הפעלתו חוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981, בעניין מכירה מרחוק.

  1.3.     מחירי המוצרים באתר כוללים מע”מ בגובה 17% על פי דין. המחירים הינם בשקלים חדשים, ואינם כוללים דמי משלוח, כאמור במחירון האתר.

  1.4.     כל המבצע הזמנה ו/או רכישה באתר מצהיר בזה כי עם ביצוע הפעולה, הוא מסכים שקרא את הכתוב בתקנון זה, והוא מסכים לכל הכתוב בו לרבות הוראותיו ותנאיו, והוא מאשר/ת כי לא תהיה לו או למי מטעמו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד האתר ו/או הנהלת האתר ו/או החברה, עובדי החברה ו/או  בכל הקשור בהוראות או התנאים של תקנון זה.

  1.5.     חלק התקנון רשום בלשון נקבה אך מתכוון גם ללשון זכר.

  1.6.     שירות הלקוחות של האתר יהיה באמצעות הדואר האלקטרוני:  taddeosports@gmail.com, או בטלפון 055-8961155.

  1.7.     הנהלת האתר והחברה שומרת על זכותה  לעדכן את האתר וכן תקנון זה מעת לעת, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי,  וללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת.

  1.8.     תמונות המוצרים המופיעים באתר הינן להמחשה בלבד.  

   

  1. תהליך רישום הפרטים- במסגרת תהליך הרכישה באתר:

  2.1.     במסגרת תהליך הרכישה יש לבצע הרשמה לאתר. ההרשמה תיעשה על ידי מילוי טופס מקוון. ללא השלמה מלאה של כל פרטי הלקוח, לא ניתן יהיה להמשיך ברכישה באתר.

  2.2.     הלקוח מתחייב למסור פרטים מדויקים.

  2.3.     פרטי הלקוח יישמרו במאגרי החברה, אשר מתחייבת שלא להעבירם לכל גורם חיצוני ולא לעשות בהם שימוש אשר עלול לפגוע בלקוח.

  2.4.     הנהלת האתר והחברה אינה אחראיות במקרה שבו הלקוח תמסור פרטים שגויים. באם יימסרו פרטים שגויים ובשל כך לא תגיע החבילה לא תגיע ללקוח, אלא תוחזר למשרדי האתר, תחויב הלקוח בעלות המשלוח ודמי הטיפול (לפי סוג המשלוח שבחרה במעמד הרכישה).

  2.5.     הנהלת האתר ו/או החברה לא יהיו אחראיות לכל מחדל שהוא של כל צד שלישי במסירת החבילות והמוצרים, ולרבות לא של חברת דואר ישראל או חברת השליחויות.

  2.6.     במעמד התשלום יידרש הלקוח למסור את פרטי כרטיס האשראי אשר ברשותו. מסירת פרטי האשראי בצורה מדויקת הינה על אחריות הלקוח.

  1. אישור למשלוח חומר פרסומי / שימוש בתמונות

   הלקוח מאשר בזה כי הנהלת האתר וכי החברה רשאית, אך לא חייבת, להציג או לשלוח ללקוח עדכונים באמצעות חשבונה באתר או באמצעות הדואר האלקטרוני- ובכלל זה עדכוני תוכן, מידע על שירותים ומוצרים באתר, כמו גם שירותים ומוצרים של אחרים, מבצעים, חידושים באתר, כמשמעות הדברים בסעיף 30א. לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ”ב – 1982

  3.1 במידה והלקוח צולם ע”י נציג תדאו עם מוצרי החנות באישור בעל פה או שלקוח שלח ביוזמתו תמונה כזאת, הלקוח מאשר העלאת התמונות למדיות החברתיות, כולל פרסום באתר החברה.  וזאת ללא תמורה נוספת, במידה והלקוח מעוניין להסיר את התמונה, יוכל לשלוח הודעת בקשת הסרה לשירות לקוחות ותדאו תפעל להסרת התמונה בהקדם.

  1.  פעולת הרכישה והשלמתה

  4.1.     פעולת הרכישה תיעשה כאשר הלקוח תסמן באתר את הפריטים אותם היא מעוניינת לרכוש, בהתאם לדגם, צבע ומידה.

  4.2.     אישור פעולת הרכישה מותנה בכך שהמוצר אכן קיים במלאי במועד ההזמנה.

  4.3.     בקשת ההזמנה והתשלום אשר ייקלטו במאגרי האתר יהוו ראייה סופית לכוונתו של הלקוח לביצוע הרכישה, כמו גם יהוו אישור לתקנון זה.

  4.4.     השלמת הרכישה תבוצע רק לאחר אישור העסקה על ידי חברת האשראי.

  4.5.     במידה והעסקה לא אושרה ע”י חברת האשראי, יתחייב הלקוח לספק לאתר כרטיס אשראי חלופי בתוקף.

  4.6.     במקרים בהם יוצג פריט כאילו הוא עדיין במלאי למרות שהוא כבר אינו במלאי, יקבל הלקוח הודעה על כך, באמצעות דואר אלקטרוני, סמס או שיחת טלפון על ידי שירות הלקוחות. הלקוח מוותר במקרה כזה על כל טענה לכל נזק עקיף או ישיר לו, או לכל צד אחר.

  4.7.     במידה והלקוח כבר שילם על הפריט, הוא יוכל או לבטל את העסקה לגבי הפריט הספציפי או לבחור בפריט חליפי בערך דומה, ובכך יסתיימו טענות הלקוח.

  4.8.     בתום פעולת הרכישה והזנת פרטי האשראי ופרטי המשלוח יקבל הלקוח אישור על ביצוע ההזמנה לדואר האלקטרוני אותו מסרה במעמד ההרשמה לאתר. מובהר כי אישור זה אינו מחייב את הנהלת האתר ו/או החברה לספק את פרטי ההזמנה ומהווה רק אישור על קליטת פרטי ההזמנה במערכת האתר, ותוקפו תלוי כאמור באישור חברת האשראי.

  4.9.     רכישה לא תאושר במקרים הבאים:

  4.9.1.  במקרה של היעדר אישור לעסקה מצד חברת האשראי, וכן במידה ופרטי האשראי אותם מסר הלקוח אינם נכונים, או באם הכרטיס נחסם לשימוש או הוגבל.

  4.9.2.  במקרה בו קיים חשד סביר כי הפרטים אותם מסר הלקוח בזמן ההרשמה לאתר לא היו נכונים, או שגויים.

  4.9.3.  אם קיים ללקוח חוב כספי לאתר ו/או החברה.

  4.9.4.  אם בוצעו מעשה או מחדל ע”י הלקוח ו/או כל צד שלישי  הפוגעים או עלולים לפגוע באתר, או בהנהלת האתר, או בחברה, או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות לקוחותיה, עובדיה וספקיה של החברה.

  4.9.5. אם תנאי השימוש באתר הופרו על ידי הלקוח.      

  1.  אספקת המוצרים

  5.1.     אספקת המוצרים ללקוח תיעשה לרוב תוך מספר ימי עסקים בודד מיום אישור ההזמנה. במקרים רבים גם תוך יום עסקים אחד, לא כולל אזורים חריגים, כמו כן זמני האספקה יהיו שונים בהתאם לסל הקנייה ויצויינו לפני התשלום. 

  אישור ההזמנה- הינו היום בו בוצעה ההזמנה, שולמה ואושרה על ידי חברת האשראי.

  5.2.     אספקת המוצרים תיעשה באמצעות חברת משלוחים מהירה עד הבית או לנקודת חלוקה ( אם נבחר) או משאית במשלוח פרטי(למשלוחים כבדים/חריגים).

  5.3.    אספקת מוצרים במכירה מוקדמת – זמני האספקה יחלו לאחר חזרת המוצר למלאי כפי שמצויין על המוצר.     

  1.  משלוחים ואריזה

  6.1.  באתר לכל מוצר תחת תגית אריזה יצויין משקל האריזה – משקל זה לא מציין את משקל המוצר – אלא את הנפח או המשקל של האריזה למשלוח על מנת לקבוע את עלות המשלוח.

 1. ימי עבודה בישראל אינם כוללים את יום שישי, שבת, ערבי חג וחג. כמו כן חול המועד לא יחשב כימי עבודה   

 2. *פרט למוצרים בהזמנה מוקדמת\קבוצת רכישה, לפריטים אלו יצוין זמן אספקה בנפרד.    

 3. 6.2   משלוח המוצר ללקוח יעשה אל הכתובת האחרונה המעודכנת שמסר הלקוח באתר.

  6.3.     יום אספקת המוצרים יהיה היום בו נמסרה הסחורה ליעד המבוקש אותו ציין הלקוח.

  6.4.     במקרה והמשלוח ישלח על ידי חברת שליחויות- החברה תאתר את הלקוח ותתאם איתו זמן אספקה.

  6.5.     בכל מקרה של עיכוב, הנהלת האתר תעשה כל מאמץ על מנת שהחבילה תגיע ליעדה בדרך המהירה ביותר.

  6.6     חברת השילוח מפזרת חבילות בין השעות 8:00-22:00.

  ישנם יישובים מסוימים מאחורי הקו הירוק אשר חברת השילוח אינה מגיעה אליהם, ניתן לברר פרטים נוספים מול שירות הלקוחות שלנו.

   

  1.  עלות המשלוח

   עלות המשלוח תקבע על פי כמות הפריטים, המשקל, הנפח ויעד השילוח – מחירי השילוח עם שליח בין משלוח חינם ל 702 שח 

  7.1 משלוח חינם למוצרים כבדים עם שליח עד המדרכה הקרובה תקף לערים : תל אביב, אזור, אור יהודה, גבעתיים, רמת גן בלבד.  

  7.2 מבצע משלוח חינם על בגדי הים תקף למשלוח לנקודת איסוף של חברת צ’יטה

  7.3 מבצע משלוח חינם עם שליח בהזמנה מעל 499 שח תקף להגבלת משקל של עד 20 ק”ג. ולא יותר מ 150 ס”מ אורך של אחד הצלעות. כמו כן לא תקף לאזורים חריגים : אילת וים המלח, יהודה ושומרון ורמת הגולן

  7.4 עלות משלוח לאזורים חריגים 39 שח  עד 20 ק”ג  ולא יותר מ 150 ס”מ אורך של אחת הצלעות.

  7.5 עלות משלוח בין 20 ל 40 ק”ג  59 שח. לא כולל  אזורים חריגים

  7.6 עלות משלוח מעל 40 ק”ג או מידות חריגות בין 150 ל 250 שח. לא כולל אילת וים המלח

  7.7  עלות משלוח מוצר חריג המצריך משאית עם רמפה ונשלח מהמחסנים באשדוד 702שח. לא כולל אזורים חריגים

   

  1. ביטולים והחזרות

  8.1.    ביטולים והחזרות ייעשו בהתאם ובכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן התשמ”א 1981, והתקנות על פיו, לרבות תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה, התשע”א- 2010)

  8.2.     ביטול עסקה שייעשה לפני אריזת המשלוח ללקוח- ייעשה ללא חיוב וללקוח יוחזרו הכספים אשר שילם, כולל דמי המשלוח. הזיכוי הכספי יינתן באמצעות אמצעי התשלום איתו שילם הלקוח. למעט עסקאות במכירה מוקדמת או בהזמנה מיוחדת.

  8.3.     ביטול עסקה שייעשה לאחר משלוח ההזמנה ללקוח-  יבוצע רק לאחר שהמשלוח יוחזר למחסני האתר- כאשר המוצרים יוחזרו באריזתם המקורית, מחובר אליהם הטיקט והם שלמים וללא כל פגם או נזק וזאת תוך 14 ימי עסקים.           

  במקרה כזה של ביטול העסקה- במידה והמוצר נשלח אל הלקוח באמצעות שירות שליחים עד הבית- תנוכה עלות השליחות מהזיכוי הכספי אשר מגיע ללקוח.

  8.4.     במידה והמוצרים יוחזרו שלא בהתאם לאמור לעיל, תהיה להנהלת האתר הזכות הבלעדית להחליט האם לתת ללקוח זיכוי כספי, או שובר זיכוי למימוש באתר, או שלא לזכותו כלל.

  8.5.     מוצרים אשר יירכשו במסגרת מבצע או מכירת סוף עונה-  ניתן יהיה להחזיר רק תוך 3 ימי עסקים ובכפוף להוראות החוק.

  8.6.    מוצרים אשר ירכשו במסגרת קבוצת רכישה- לא יהיה ניתן לקבל בעבורם זיכוי כספי אלא רק שובר זיכוי לשימוש חוזר באתר.

  8.7.     זיכוי כספי- יועבר לכרטיס האשראי שבו שילמה הלקוח ובהתאם לעסקה אשר בוצעה (באם בוצעה העסקה בתשלומים, הלקוח יזוכה באותו מספר תשלומים), בניכוי דמי טיפול, בכפוף להוראות החוק ובמסגרת לוחות הזמנים של חברות האשראי.

  1. אחריות

  9.1. החברה ו/או הנהלת האתר ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, שיגרם למשתמש ו/או לגולש ו/או למזמין ו/או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר, שלא על פי תקנון זה – תהא עילת התביעה אשר תהא  – לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא, שאז החברה שומרת לעצמה לבטל את ההזמנה הספציפית.

  9.2. נפלה טעות קולמוס בתיאור הפריט, לא יחייב הדבר את החברה ו/או את הנהלת האתר.

  9.3. תמונות הפריטים באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר, חלקן או כולן, לבין הפריטים הנמכרים בפועל.

  9.4. בכל מקרה לא תישא החברה באחריות כלשהי העולה על ערך הבגד/מוצר הנרכש וכן בכל נזק שאינו ישיר ו/או נזק תוצאתי.

  9.5. החברה אינה אחראית לשימוש שיעשה הלקוח ו/או המזמינה שלא בהתאם להוראות היצרן ו/או החברה לרבות ביצוע ההתקנה.

  9.6. הנהלת האתר תעשה כמיטב יכולתה לספק מוצרים איכותיים במועד המבוקש. אם הלקוח סבור כי המוצרים שרכש באמצעות האתר או השירותים לוקים בפגם כלשהו, הוא מוזמן לפנות לשירות הלקוחות בטלפון 055-8961155, והנהלת האתר תטפל בפנייה מוקדם ככל שניתן.